بخاری گازی هوشمند
بخاری هوشمند
بخاری فن دار
بخاری هرمتیک

بخاری گازی هوشمند سپهرالکتریک مدل SE30Intel

WWW

ویژگی های محصول

بخاری هوشمند هرمتیک با تلاش و پشت کار نیروهای متخصص شرکت سپهرالکتریک برای اولین بار در ایران، تولید و پس از آزمایشهای تخصصی متعدد و دریافت گواهی استاندارد ایران روانه بازار شد.
PDFچاپایمیل