آبگرمکن برقی سپهرالکتریک مدل SE-250

WWW

ویژگی های محصول

  • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار و ضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
  • مجهز به  شیر اطمینان , شیرتخلیه
PDFچاپایمیل