پرسش و پاسخ http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/index.html Wed, 24 May 2017 02:54:12 +0430 fa-ir Haai my good tehWehr http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/haai-my-good-tehwehr.html http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/haai-my-good-tehwehr.html <h3 class="discuss-post-title">این بحث با گذرواژه محافظت شده است.</h3>
<p class="small">برای دسترسی به این بحث, شما ابتدا نیاز به وارد کردن گذرواژه دارید.</p>
<form action="/پرسش-و-پاسخ.html?controller=posts&amp;task=setPassword" method="post">
<div class="discuss-password">
<div class="input-prepend input-append">
<span class="add-on"><i class="icon-lock"></i> </span>
<input type="password" name="discusspassword" id="password-post" class="span3" autocomplete="off"/>
<button type="submit" class="btn"> نمایش پست </button>

</div>
<input type="hidden" name="id" value="11" />
<input type="hidden" name="return" value="aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fZWFzeWRpc2N1c3Mmdmlldz1wb3N0JmlkPTEx" />
</div>
</form>
</div>]]>
طراحی سایت Mon, 15 Aug 2016 23:29:58 +0430
sono titolare di un http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/sono-titolare-di-un.html http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/sono-titolare-di-un.html <h3 class="discuss-post-title">این بحث با گذرواژه محافظت شده است.</h3>
<p class="small">برای دسترسی به این بحث, شما ابتدا نیاز به وارد کردن گذرواژه دارید.</p>
<form action="/پرسش-و-پاسخ.html?controller=posts&amp;task=setPassword" method="post">
<div class="discuss-password">
<div class="input-prepend input-append">
<span class="add-on"><i class="icon-lock"></i> </span>
<input type="password" name="discusspassword" id="password-post" class="span3" autocomplete="off"/>
<button type="submit" class="btn"> نمایش پست </button>

</div>
<input type="hidden" name="id" value="10" />
<input type="hidden" name="return" value="aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fZWFzeWRpc2N1c3Mmdmlldz1wb3N0JmlkPTEw" />
</div>
</form>
</div>]]>
طراحی سایت Sun, 29 May 2016 12:37:27 +0430
LskrCzBUNh http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/lskrczbunh.html http://www.pnw.ir/پرسش-و-پاسخ/lskrczbunh.html <h3 class="discuss-post-title">این بحث با گذرواژه محافظت شده است.</h3>
<p class="small">برای دسترسی به این بحث, شما ابتدا نیاز به وارد کردن گذرواژه دارید.</p>
<form action="/پرسش-و-پاسخ.html?controller=posts&amp;task=setPassword" method="post">
<div class="discuss-password">
<div class="input-prepend input-append">
<span class="add-on"><i class="icon-lock"></i> </span>
<input type="password" name="discusspassword" id="password-post" class="span3" autocomplete="off"/>
<button type="submit" class="btn"> نمایش پست </button>

</div>
<input type="hidden" name="id" value="9" />
<input type="hidden" name="return" value="aW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fZWFzeWRpc2N1c3Mmdmlldz1wb3N0JmlkPTk=" />
</div>
</form>
</div>]]>
طراحی سایت Fri, 13 May 2016 10:26:01 +0430